dakonderhoud

De minimale verplichtingen voor dakonderhoud

Als eigenaar of beheerder van het dak zal u aandacht moeten besteden aan invloeden van buitenaf en de werking van de constructie. Denk daarbij bijvoorbeeld aan vervuiling van het dak door bladeren of ongewenste plantengroei, werkzaamheden die uitgevoerd worden door derden en mensen die zich op het dak begeven. Ook daken die gelegen zijn tegen opgaande gevels met raamopeningen vormen een extra aandachtspunt. Hier vinden wij vaak afval wat schade kan toebrengen aan het dakbedekkingsmateriaal. Het volgende moet u ondernemen:

Minimaal 1 keer per jaar, Jaarlijks dakonderhoud.

Goed dakmanagement vraagt minimaal 1 keer per jaar de volgende handelingen.

  • Volledige inspectie van het dak; aansluiting op met name dakdoorvoeren en dakdoorgangen, overlappen, aansluiting bij schoorstenen, metselwerk, dilataties, en dakbeëindiging en scheurvorming.
  • Laten uitvoeren van kleine reparaties en schades aan het dak.
  • Eventuele afwijkingen in veroudering of aantasting van het dak vaststellen en preventieve maatregelen nemen.
  • Het uitvoeren van een volledige reinigend onderhoudsbeurt.

Periodiek dakonderhoud

Met periodiek dakonderhoud en dakinspectie bedoelen we zo vaak als noodzakelijk is. Periodieke controle door goed opgeleide medewerkers is een vereiste om risico en aansprakelijkheid te minimaliseren.

  • Reinigen van de hemelwaterafvoeren, de noodoverlopen en de dakgoten. Let op: gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen. Ook het gebruik van hogedrukreinigingsapparatuur is meestal niet toegestaan en kan het oppervlak of de naadverbinding beschadigen.
  • Verwijderen van bladeren, takken, beplanting en andere vervuiling.
  • Controleren op afwijkingen in het oppervlak van de dakbedekking.