Heeft u een daklekkage of bent u benieuwd naar de staat van uw dak? Een dakinspectie toont aan of er sprake is van gebreken of achterstallig onderhoud, ons rapport geeft een goed inzicht wat te doen op korte of lange termijn. Uit ervaring is gebleken dat kleine dak reparaties welke uitgevoerd zijn na een inspectie grote onkosten en onverwachte dak lekkages voorkomen. Wij komen gratis bij uw thuis om het dakinspectie uit te voeren.  Op basis van de dakinspectie maken we vrijblijvend een offerte voor het vernieuwen of herstellen van het dak.

ONDERDELEN DAKINSPECTIE

Inspecteren van de bestaande situatie met betrekking tot de dakbedekking, lichtstraten, looppaden, diverse aansluitingen zoals gevel, wanden en koepels.

Nadien adviseren wij u over de te nemen actie wat betreft onderhoud, veiligheids- en noodvoorzieningen , te vervangen onderdelen, etc.

Alle gebreken die wij tijdens de inspectie tegenkomen zullen wij ondersteunen door middel van beeld materiaal.
Na afloop wordt een rapport opgemaakt.
In dit rapport worden de geïnspecteerde onderdelen van het dak duidelijk omschreven.
Aan het rapport wordt een bijlage met duidelijke foto’s van de punten die we tegen zijn gekomen tijdens de inspectie toegevoegd.

Wij leveren onze diensten met name in de regio Rosmalen. Wij streven ernaar om binnen 24 uur bij u het dak te kunnen inspecteren.